ürünler
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için ürün kodunu tıklayınız.

T i c a r i   A r a ç   K l i m a l a r ı

M i n i b ü s   K l i m a l a r ı
ES 75
ES 82

M i d i b ü s   K l i m a l a r ı
ES 102
ES 118

O t o b ü s   K l i m a l a r ı
ES 371
ES 384

F r i g o r i f i k   S o ğ u t u c u l a r

K r a n k t a n   T a h r i k l i   S o ğ u t u c u l a r
PENGUEN 200
PENGUEN 210
PENGUEN 230
PENGUEN 240
PENGUEN 325
PENGUEN 425
PENGUEN 485

E l e k t r i k l i   S o ğ u t u c u l a r
PENGUEN 230 E
PENGUEN 240 E
PENGUEN 325 E
PENGUEN 425 E
PENGUEN 485 E